En cumplimiento del Art. 5 de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales, facilitados por Vd., están incluidos en un fichero cuyo responsable es HAIZELAN S. Coop. Tiene derecho a acceder a sus datos, a rectificarlos, a cancelarlos y a oponerse a su tratamiento, mediante solicitud por escrito dirigida a HAIZELAN S. Coop., Plaza Celestino Mª del Arenal 3-4 trasera. 48015 Bilbao (Bizkaia) o bien por correo electrónico a la dirección haizelan@haizelan.com


Datu pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoko 5.Artikulua aintzat hartuta, jakinarazten dizugu zuk erraztutako datu pertsonalak  HAIZELAN S.Coop.ren ardurapean dagoen datu pertsonalen fitxategi baten barnean sarturik daudela. Zure datuetara sartzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko edota hauen trataeraren aurka egiteko eskubidea daukazu, eskutitz baten bitartez HAIZELAN S.Coop., Celestino María del Arenal Plaza 3-4 atzekaldea. 48015 Bilbo (Bizkaia) helbidera idatziz edo haizelan@haizelan.com idaztea besterik ez duzu posta elektronikoz egin nahi izanez gero.